Latigo Black Tri Female #3 2016 | Colorado Toy & Mini Aussies | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO

Latigo Black Tri Female #3 2016 
 
Litters
Born: December 08, 2015
   
   
   

Latigo Black Tri Female #3 2016

Adult Weight approx 25 lbs

AVAILABLE NOW

Price $600

SOLD! To Mike & Nikki Fitt from Littleton, CoFather:Mother: