Remi ~~ Blue Merle Mini Female #2 | Colorado Toy & Mini Aussies | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO

Remi ~~ Blue Merle Mini Female #2 
 
Breedings
Born: January 19, 2012
   
   
   

***SOLD to the Watkins family of the Midland, TX area.***